งานบริการกฎหมายอาหารและบรรจุภัณฑ์

                        จากการที่ปัจจุบันแต่ละประเทศได้ดำเนินการออกและปรับเปลี่ยนกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอาหารและบรรจุภัณฑ์ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยของผู้บริโภคในประเทศของตน ซึ่งในแต่ล่ะประเทศก็จะมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน

รวบรวม แปล ตีความ และupdate กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com